Menu Sluiten

Privacy beleid

In dit privacy beleid wordt uitgelegd hoe DaKo Fotografie omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens. DaKo Fotografie respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit privacy beleid is van toepassing op personen die gebruik maken van de diensten van DaKo Fotografie, alsmede bezoekers van de website https://www.dakofotografie.nl. Indien u de website bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten van DaKo Fotografie, geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in de lijn met dit privacy beleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Daniëlle Kock, namens DaKo Fotografie, 06-22802329, info@dakofotografie.nl.

2. Welke gegevens worden verwerkt en wat is hiervan het doel
2.1 Er worden persoonsgegevens verkregen wanneer u een fotoreportage boekt (per e-mail, social media of telefoon). Deze gegevens worden gebruikt om een dienst uit te kunnen voeren. Ook worden er persoonsgegevens verkregen wanneer u het contactformulier invult op de website. DaKo Fotografie kan de volgende gegevens verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • overige kenmerken die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienst, zoals informatie over de persoon en informatie over het te fotograferen model (dier/persoon)

2.2 De website van DaKo Fotografie maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Het verzamelen van algemene datagegevens van bezoekers van https://www.dakofotografie.nl. Onder algemene datagegevens worden de gegevens bedoeld die bijhouden hoeveel tijd bezoekers op de website besteden, welke pagina’s zij bezoeken en via welke pagina zij de website verlaten. DaKo Fotografie maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

2.3 DaKo Fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders/verzorgers. Er wordt niet gecontroleerd of een bezoeker jonger dan 16 jaar oud is. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers om de internetactiviteiten van hun kind(eren) in de gaten te houden en te voorkomen dat er gegevens worden verzameld zonder de toestemming van hun ouders/verzorgers.

3. Portretrecht
DaKo Fotografie mag foto’s waar u kenbaar op staat uitsluitend met uw toestemming gebruiken op onder andere de website en social media. Deze toestemming vraagt DaKo Fotografie na de fotoreportage. Voor publicaties ed. zal DaKo Fotografie u ook altijd benaderen.
Let op! Portretrechten gelden niet voor paarden en honden. Deze foto’s mogen ten alle tijden door DaKo Fotografie gebruikt worden, ook voor commerciële doeleinden.

4. Duur van de opslag
DaKo Fotografie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de dienst uit te kunnen voeren. Genoemde gegevens worden uiterlijk één jaar bewaard. Foto’s die gemaakt zijn worden één jaar bewaard en kunnen altijd opnieuw worden opgevraagd wanneer u deze om technische redenen bent verloren of wanneer u extra foto’s wilt laten bewerken. Foto’s kunnen eerder worden verwijderd wanneer u DaKo Fotografie daartoe verzoekt.

5. Beveiliging gegevens
DaKo Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van DaKo Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Alle gegevens die u aan DaKo Fotografie verstrekt en gemaakte foto’s worden opgeslagen op een beveiligde server, waar alleen DaKo Fotografie toegang tot heeft.

6. Verstrekking aan derden
Gegevens worden niet met derden gedeeld en worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacy beleid.

7. Recht op inzage, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht tot het inzien, wijzigen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die u aan DaKo Fotografie heeft verstrekt. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@dakofotografie.nl. DaKo Fotografie zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Wijzigen privacy beleid
DaKo Fotografie heeft het recht dit privacy beleid aan te passen. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy beleid te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

9. Vragen, bezwaar of klachten
Heeft u vragen over dit privacy beleid, wilt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of heeft u een klacht over de wijze waarop DaKo Fotografie uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@dakofotografie.nl.